KONGEMARSJEN

Her følger litt generell info om kongemarsjen: Traseen går nå opp til Folkenborg og videre gjennom Sameia, mens den korte løypa går rett ned til klubbrommet. De siste årene har
marsjen hatt ca.130-150 deltagere.
De fleste er i fra lokalmiljøet, men også folk fra både sør i «gamle Østfold», samt noen fra Oslo-kanten og et par fra Vestfold. I 2015 innførte vi en 3 kilometers løype.
Det ble tatt godt imot av spesielt barnefamilier. Takk til alle grunneiere som lar oss marsjere gjennom marka deres.
Kongemarsjen er i ferd med å bli en av de største marsjene på Østlandet. Vi skal ikke legge for mye prestisje i akkurat det, men tilbakemeldingene fra turmarsjmiljøet sier at vi er nå blant de største på Østlandet – hyggelig det, uten at det er hverken målet eller ambisjonen her.

Vi ønsker oss enda flere deltagere til årets kongemarsj.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Thomas Berg:  909 86 757

Scroll to Top