JUDO

Oppstartsdato etter korona-pandemien er:
Torsdag 29/10-20 kl. 1900-2030.

Veldig bra respons på den første judokvelden!
Bakgrunnen for dette tilbudet er at vi i høst hadde en «Åpen klubbkveld» for alle som ville.
Her kunne alle komme med innspill og ideer. Ett av forslagene var ei judogruppe.
Trener var fort på plass (Glenn Bernhus). Treninga bar preg av mye nytt for alle, som for eksempel å hilse når de gikk inn i gymsalen, hilse ved oppstart og diverse fallteknikker. Mye nytt og spennende! Det møtte 18 utøvere i alderen 8-21 år.

For mer informasjon, ta kontakt med: 
Glenn Bernhus:  974 26 448

Scroll to Top