Hovedstyret

Navn:
Telefonnr.:
Epost:
 • Leder Thomas Berg
 • Nestleder Linda Granberg
 • Kasserer 1: Eileen F. Aas Johansen
 • Kasserer 2: Marianne B. Landerud
 • Sekretær: Per Weng
 • Medlemsansvarlig: Tommy Skullerud
 • Styremedlem Ida Gammelsrud
 • Styremedlem Hans-Reidar Granberg
 • Styremedlem Camilla Anthonsen
 • Leder barneidretten Anette B. Winberg
 • Leder anleggskomiteen: Ståle Tøften

909 86 757
416 40 258
977 70 003
930 34 431
930 66 951
994 75 486
926 27 131
930 66 951
413 47 911
480 40 249
951 20 147

Rull til toppen