BARNEIDRETTEN

Normal oppstart rundt skolestart i august 2022.

Barneidretten I EIL er et tilbud til alle barn fra 1 år og opp til 4. klasse. Gruppene er delt inn etter alder, minigruppa fra 1-4 år, mellomgruppa fra året før skolestart og 1. klasse, mens den største gruppa er for 2. – 4. klasse.
Gjennom sesongen er barneidretten innom flere typer aktiviteter, herunder terrengløp, ski, skøyter, friidrett, innetrening i gymsalen, besøk på turnlåven mm. Innetreningen i gymsalen består av ulike aktiviteter ut fra hvilken gruppe man er med i.
Minigruppa har for det meste fri lek med ulike apparater og utstyr. Foreldre/foresatte er med under treningene i denne gruppa. De to største gruppene har regelleker, ballspill, hinderløyper, stafetter etc.
Hver høst arrangerer vi terrengløp i lysløypa. Her er alle aldere velkommen, både barn og voksne. Vi gjennomfører fire løp og avrunder med medaljeutdeling og pølser til de som har vært med.
På snørike vintre arrangerer barneidretten skirenn. Startnummeret på brystet bidrar til stort engasjement i sporet blant barna. Barneidretten er også veldig aktive på skøytebanen når kulda legger til rette for islegging.
Det viktigste med barneidrett er at barna få oppleve mestring, være i fysisk aktivitet og ikke minst delta i et sosialt fellesskap.Barneidretten er et flott lavterskeltilbud for de som ikke ønsker en spesifikk idrettsgren, men allikevel har lyst til å være aktive sammen med andre barn. Vi ønsker gjerne flere
medlemmer velkommen i tiden som kommer, og håper at hverdagen snart er tilbake til tilnærmet normalen – slik at også vi i barneidretten kan være det.
Vi tilbyr varierte og morsomme aktiviteter for barn fra 1 år og opp til og med 5.klasse. Vi har både ute- og innetreninger. Innetreningene foregår i gymsalen med ulike aktiviteter, mens vi ute arrangerer f.eks. friidrettsaktiviter, terrengløp, sykkeltreninger, skøyter og ski – dersom været tillater dette.
Alle som ønsker å være med på barneidretten betaler medlemskontingent til klubben og treningsavgift til barneidretten.

Begynnelsen av sesongen 2021/2022 ble igjen litt utfordrerne med restriksjoner og pandemi, men våren 2022 startet vi sakte litt opp igjen for å få en liten runde før sommeren. Det var gode oppmøter både på liten og stor gruppe.

Det har vært stort engasjement noe vi synes er veldig gøy, og vi tror at denne sesongen 2022/2023 vil bli nærmest normal med både terrengløp og aktiviteter ute og inne treninger utover vinteren.

Vi er en ny trener- og ledergruppe som gleder oss veldig masse til å starte opp igjen i
september 2022. Vi ønsker alle velkommen til nytt tilbud denne høsten.

Trenere denne sesongen er:
1-4 år: Anette Bekke Winberg, Rebecca Wilhelmsen og Oda Melby.
5-9 år: Therese Tveten og Camilla Nybakken (fra høsten 2023 Mikael Praagman Holene + en til. Vi trenger en trener til så send Anette en melding om du ønsker å hjelpe til).

Vi kan aldri få nok av engasjerte foreldre og voksne, og har du et ønske om å bidra i klubben med å være med som trener og bidragsyter så ikke nøl med å ta kontakt. Vi skulle gjerne hatt en trener til med på den minste gruppa, så si ifra til Anette om dette er noe du kunne tenke deg.

Treningstider 2022/2023:
1-4 år: Onsdag kl. 17.40-18.25
5-9:      Onsdag kl. 18.30-19.15

Påmeldinger vil foregå på Facebook siden vår:
Eidsberg IL – Barneidretten.

Til sist; tusen takk til trenere og foreldre som har stilt opp igjennom denne sesongen og takk for nye ivrige trenere som stiller opp og som er klar for ny sesong. Idrettslaget har flinke støttespillere som stiller opp med alt mulig når det trengs. Uten dere ville ikke Eidsberg IL vært det samme.

Følg oss på Facebook:Her legges det ut informasjon om oppstart og treningstider.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Anette Bekke Winberg, Leder Barneidretten
Tlf: 99520385
Epost: anettebekke@hotmail.com

Scroll to Top