BARNEIDRETTEN

Normal oppstart rundt skolestart i august 2021.

Barneidretten I EIL er et tilbud til alle barn fra 1 år og opp til 4. klasse. Gruppene er delt inn etter alder, minigruppa fra 1-4 år, mellomgruppa fra året før skolestart og 1. klasse, mens den største gruppa er for 2. – 4. klasse.
Gjennom sesongen er barneidretten innom flere typer aktiviteter, herunder terrengløp, ski, skøyter, friidrett, innetrening i gymsalen, besøk på turnlåven mm. Innetreningen i gymsalen består av ulike aktiviteter ut fra hvilken gruppe man er med i.
Minigruppa har for det meste fri lek med ulike apparater og utstyr. Foreldre/foresatte er med under treningene i denne gruppa. De to største gruppene har regelleker, ballspill, hinderløyper, stafetter etc.
Hver høst arrangerer vi terrengløp i lysløypa. Her er alle aldere velkommen, både barn og voksne. Vi gjennomfører fire løp og avrunder med medaljeutdeling og pølser til de som har vært med.
På snørike vintre arrangerer barneidretten skirenn. Startnummeret på brystet bidrar til stort engasjement i sporet blant barna. Barneidretten er også veldig aktive på skøytebanen når kulda legger til rette for islegging.
Det viktigste med barneidrett er at barna få oppleve mestring, være i fysisk aktivitet og ikke minst delta i et sosialt fellesskap.Barneidretten er et flott lavterskeltilbud for de som ikke ønsker en spesifikk idrettsgren, men allikevel har lyst til å være aktive sammen med andre barn. Vi ønsker gjerne flere
medlemmer velkommen i tiden som kommer, og håper at hverdagen snart er tilbake til tilnærmet normalen – slik at også vi i barneidretten kan være det.
Vi tilbyr varierte og morsomme aktiviteter for barn fra 1 år og opp til og med 5.klasse. Vi har både ute- og innetreninger. Innetreningene foregår i gymsalen med ulike aktiviteter, mens vi ute arrangerer f.eks. friidrettsaktiviter, terrengløp, sykkeltreninger, skøyter og ski – dersom været tillater dette.
Alle som ønsker å være med på barneidretten betaler medlemskontingent til klubben og treningsavgift til barneidretten.

Sesongen 2020/2021 har for oss i barneidretten, som for alle andre, vært utfordrende. I et år preget av Covid-19 har restriksjoner og nedstenging av aktivitetstilbud vært rådende, og vi har kunne gjennomføre minimalt av det opplegg vi vanligvis har – dessverre.
I høst hadde vi ikke noe ordinært treningstilbud som følge av den pågående pandemien, men fikk klarsignal av kommunen til å gjennomføre terrengløp utendørs.
Disse løpene har vi en god tradisjon for i Eidsberg IL, og de er åpne for alle i alle aldre. Det var tydelig at både barn og voksne satte pris på at det «skjedde noe» igjen. Terrengløpene består av 3 ulike distanser (kort/mellom og lang runde), og det er moro og se at mange prøver seg på lengre og større utfordringer for hver gang.
Etter hvert løp fikk alle som deltok saft i kiosken.
Etter det siste terrengløpet avsluttet vi med premieutdeling og pølser/saft – tradisjonen tro, men korona-tilpasset. Planen var å gjennomføre 5 terrengløp, men vi endte opp med 3 grunnet stadig endrede retningslinjer samt utfordringer med vær og vind. Allikevel hadde vi +/- 30 deltagere som deltok fra 1 til 3 ganger.
Fjorårets trenere Anders Johansen og Ole Jørgen Langbach skal takkes for å stille opp, selv om de i utgangspunktet har sagt ifra seg trenergjerningen.
I mangel på «nye» trenere rettes også en stor takk til velvillige foreldre som bidro til at løpene lot seg gjennomføre.

Minigruppa har også hatt et begrenset tilbud, men de treningene som har blitt gjennomført har som vanlig foregått inne i gymsalen. Øvelsene her har vært basert på grovmotorisk
trening og balanse.

Denne vinteren har barneidretten hatt to skøytekvelder. Disse ble arrangert i februar, og inneholdt en rekke morsomme øvelser i forskjellige vanskelighetsgrader på isen.
Moro at vi kan benytte oss av dette når vi har så flinke folk som ordner i stand så raskt det lar seg gjøre. En stor takk til disse!

Årets sesong avsluttes til påske med et håp om at vi kan starte opp på ordinært vis rundt skolestart i august.

Trenere denne sesongen har vært som følger:

1-4 år: Thea Josefine Granberg og Jens Kristian Granberg
5-6 år: Marit Melin Spaniland
7-9 år:

Som dere ser har vi i annerledesåret hatt en del utfordringer, og disse vil vi nok også kunne risikere å ta med oss inn i en ny sesong. Spesielt gjelder dette mangel på trenere. Dessverre er det slik at dersom vi ikke har trenere, har vi heller ikke mulighet til å ha noe tilbud! Så dersom du føler at du har noe å bidra med – nøl ikke med å ta kontakt.
Vi vil mer enn gjerne høre fra deg, og trenger ivrige mennesker med oss på «laget»!
Til sist; tusen takk til trenere og foreldre som har stilt opp igjennom sesongen.
Idrettslaget har flinke støttespillere som stiller opp med alt mulig når det trengs. Uten dere ville ikke Eidsberg IL vært det samme.

Følg oss på Facebook:Her legges det ut infor
masjon om oppstart og treningstider.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Eiléen Fredrikke Aas Johansen (avtroppende leder): 480 47 557

Rull til toppen