BARNEIDRETTEN

Oppstartsdato etter korona-pandemien er:
Onsdag 21/10-20 kl. 1800 med terrengløp.

Barneidretten I EIL er et tilbud til alle barn fra 1 år og opp til 4. klasse. Gruppene er delt inn etter alder, minigruppa fra 1-4 år, mellomgruppa fra året før skolestart og 1. klasse, mens den største gruppa er for 2. – 4. klasse.
Gjennom sesongen er barneidretten innom flere typer aktiviteter, herunder terrengløp, ski, skøyter, friidrett, innetrening i gymsalen, besøk på turnlåven mm. Innetreningen i gymsalen består av ulike aktiviteter ut fra hvilken gruppe man er med i.
Minigruppa har for det meste fri lek med ulike apparater og utstyr. Foreldre/foresatte er med under treningene i denne gruppa. De to største gruppene har regelleker, ballspill, hinderløyper, stafetter etc.
Hver høst arrangerer vi terrengløp i lysløypa. Her er alle aldere velkommen, både barn og voksne. Vi gjennomfører fire løp og avrunder med medaljeutdeling og pølser til de som har vært med.
På snørike vintre arrangerer barneidretten skirenn. Startnummeret på brystet bidrar til stort engasjement i sporet blant barna. Barneidretten er også veldig aktive på skøytebanen når kulda legger til rette for islegging.
Det viktigste med barneidrett er at barna få oppleve mestring, være i fysisk aktivitet og ikke minst delta i et sosialt fellesskap.

Følg oss på Facebook:Her legges det ut infor
masjon om oppstart og treningstider.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Eiléen Fredrikke Aas Johansen: 480 47 557

Rull til toppen